Výsledky vyhledávání | Městská knihovna Blansko http://mk.blansko.cz/search/index-item/rss?id=78483&value=Vojt%C4%9Bch,%20svat%C3%BD,%20asi%20955-997 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Vojtěch, svatý, asi 955-997 Čechy a jejich svatí / Piťha, Petr Smrt svatého Vojtěcha / Körner, Vladimír, 1939- Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi / Petiška, Eduard, 1924-1987 Nejstarší legendy přemyslovských Čech / Můj stát : Velíšek, Martin, 1968- Středověké legendy o českých světcích / Bohemia Sancta :