Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Nováček, Pavel, 1961-


RNDr., CSc. Vystudoval obor ochrana přírodního prostředí na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a působil zde jako vysokoškolský učitel. Nyní je ředitelem Centra interdisciplinárních studií UP a plně rozvíjí své vědecko-výzkumné aktivity (i mezinárodně). Zabývá se ekologií a napsal z této oblasti řadu studií. V r. 1998 mu vyšla na UP významná monografie Ohrožená planeta na prahu 21. století.
čes.přírodovědec.